Sveriges IP-ombuds Samfund (IP-Samfundet) organiserar alla auktoriserade IP-ombud som är verksamma i Sverige. Vi arbetar för att upprätthålla en yrkesskicklig och rättrådig IP-ombudskår. Vi följer och bidrar till utvecklingen inom immaterialrättens område.  
     
 
   
   

IPS arbetar aktivt för att driva fram statlig auktorisation och medföljande tystnadsplikt även för
IP-
jurister. IPS samverkar i denna fråga med bl a styrelserna för SPOF, SIPF och FICPI Sweden.

Läs mer i senaste Årskrönikan ˃˃ 
   

Nya PVU-riktlinjer och ny PVU-rapportblankett - läs mer här.
 

   
Funktionärer i IP-Samfundet
 
 

Glöm inte att registrera dina PVU-aktiviteter. Läs mer under
Vidareutbildning.