Sveriges IP-ombuds Samfund (IP-Samfundet) organiserar alla auktoriserade IP-ombud som är verksamma i Sverige. Vi arbetar för att upprätthålla en yrkesskicklig och rättrådig IP-ombudskår. Vi följer och bidrar till utvecklingen inom immaterialrättens område.  
     
 
   
   

Årsstämma 21 mars, 2018 kl 13.00 i Sveriges IP-ombuds Samfund: 
Plats: PRV Patent- och registreringsverket, Valhallavägen 136, Stockholm. 

Talare: Johan Axhamn från Justitiedepartementet berättar om arbetet med CAP inom Group B+
Mer information
hittar du här

   

Nya PVU-riktlinjer och ny PVU-rapportblankett - läs mer här.
 

   
Funktionärer i IP-Samfundet
 
 

Glöm inte att registrera dina PVU-aktiviteter. Läs mer under
Vidareutbildning.